fbpx

WIE ZIJN WE ?
Het adres van onze website is: https://www.guiltea.be

GEBRUIK VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS:
GUILTEA verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in België en in Europa, om de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar diensten te waarborgen, evenals om te respecteren hun privacy.

Dit beleid informeert u over hoe GUILTEA, haar onderaannemers en mogelijke partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit beleid is met name van toepassing op klanten en gebruikers van aanbiedingen en diensten en op bezoekers van deze site.

WAAROM GUILTEA UW GEGEVENS VERWERKT:
GUILTEA verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

Daartoe zijn de door GUILTEA nagestreefde doelen de volgende:

– Beheer de identiteit van de klant of gebruiker en authenticeer deze,

– Beheer de bestelling, – Factuur en ontvang betalingen,

– Bieden pre-sales en after-sales service

– Klachten afhandelen,

– Communiceren in termen van klantenbeheer,

– Beheer geschillen,

– Bedien de diensten.

Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. In het geval van verwerking met betrekking tot de uitvoering van de transactie, kunnen de gegevens maximaal drie jaar worden bewaard vanaf de laatste transactie.

GUILTEA voert ook gegevensverwerking uit voor andere doeleinden dan het strikt uitvoeren van transacties. In dit geval zorgt GUILTEA ervoor dat het een gerechtvaardigd belang heeft bij het uitvoeren van de behandeling. Bovendien kan de verwerking, indien nodig, worden onderworpen aan het verzamelen van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Daartoe zijn de door GUILTEA nagestreefde doelen de volgende:

– Organiseren van direct marketing operaties,

– Organiseren van commerciële activiteiten,

– Organiseer wedstrijden,

– Analyseer het gebruik van aanbiedingen en diensten voor statistieken,

– Onderzoek klanten of gebruikers,

– Analyseer het gebruik van aanbiedingen om voorstellen te doen aan klanten en gebruikers.

Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

GUILTEA verwerkt ook uw gegevens om te voldoen aan haar wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Daartoe zijn de door GUILTEA nagestreefde doelen de volgende:

– Bewaar de gegevens die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen,

– Beheer datacommunicatieverzoeken van bevoegde autoriteiten

Uw gegevens kunnen worden bewaard voor de tijd die nodig is om GUILTEA in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

WAT ZIJN DE VERWERKTE GEGEVENS:
Afhankelijk van het geval verwerkt GUILTEA uw persoonlijke gegevens, rechtstreeks van u verzameld. GUILTEA kan ook de ontvanger zijn van gegevens die door een derde partij bij u zijn verzameld.

GUILTEA verwerkt alleen gegevens als dit strikt noodzakelijk is voor de hierboven vermelde nagestreefde doeleinden.

WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS:
De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor interne diensten van GUILTEA en haar onderaannemers.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door GUILTEA-partners, dienstverleners, onderaannemers, bevoegde autoriteiten in het kader van gerechtelijke procedures, gerechtelijk onderzoek en informatieverzoeken van de autoriteiten.

WAT ZIJN UW RECHTEN:
U heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de uitgevoerde verwerking of om beperking verzoeken.

HOE JE RECHTEN UIT TE OEFENEN:
De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen via een e-mail aan GUILTEA.

HOE UW GEGEVENS VEILIG ZIJN:
GUILTEA implementeert middelen die bedoeld zijn om de veiligheid te garanderen van de bestanden die zijn gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die op de site zijn verzameld.

GUILTEA zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld, ook wanneer bepaalde bewerkingen door onderaannemers worden uitgevoerd. Daartoe worden de passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van persoonlijke gegevens over u te voorkomen. Deze maatregelen worden aangepast aan het gevoeligheidsniveau van de verwerkte gegevens en aan het risiconiveau van de verwerking of de uitvoering ervan.

OPMERKINGEN:
Wanneer u een opmerking achterlaat op onze website, worden de gegevens die in het opmerkingenformulier zijn ingevoerd, maar ook uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste opmerkingen te detecteren.

 

INHOUD AAN BOORD VAN ANDERE SITES:
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen). Inhoud die is ingesloten van andere sites, gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker naar die andere site is gegaan.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account heeft dat is verbonden met hun website.